Realizacje

Przesuwka 4W

25/06/19

Zainstalowana przesuwka dwuwózkowa do transportu wózków spod pras do autoklaw.
Instalacja na obiekcie PREFBET w Śniadowie.